Foreningen


Forord og indledning

Læs foreningsvedtægterne her

Foreningen Neptun er en almennyttig forening, som er drevet af frivillige kræfter på et værdibaseret ulønnet grundlag. Foreningen blev stiftet d. 22-01-2023 i Marstal, og har til formål, at fremme og dyrke traditionelt sømandskab i Danmark og resten af verden for at bevare den sejlende kulturarv. Dette skal ske gennem formidling og projekter der er knyttet til vandet og det maritime miljø, og skal kunne formidles på tværs af aldersgrupper i de forskellige generationer. Det første store projekt, som foreningen har søsat, er driften af Skonnerten NEPTUN af Marstal, som skal tages i drift og sejle fra August 2023.

Formål

Skibet NEPTUN af Marstal skal være en sejlende platform for både erfarne og uerfarne søfolk der ønsker at lære mere om søfart og være en del af et aktivt fællesskab samtidigt.

Fællesskabet skal kunne rumme oplæring i sejlads med traditionelt sejlskib og undervisning herom. Motorlære og mekanik formidles ved brug af den gamle antikke hovedmotor som er installeret ombord. Udover praktiske håndværksmæssige færdigheder vil foreningen etablere et samarbejde igennem Svendborg sejlerskole, så uddannelse af Yachtskippere 1 & 3 kan muliggøres ombord.

Sammenholdet, oplevelserne og den sociale udvikling i gruppen er en stor del af foreningens værdigrundlag, og dermed også et stort fokusområde ombord på NEPTUN. Det er en konkret målsætning at skabe stærke, selvstændige og inspirerede fremtidige søfolk igennem sejlads og vandaktiviteter.

Projektbeskrivelse

Det indledende arbejde med klargøringen og omrigningen af NEPTUN er allerede påbegyndt på Eriksens Plads i Marstal igennem et samarbejde mellem Foreningen Neptun og Marstal Søfartsmuseum.

I løbet af foråret og sommeren 2023 er det bestemt at NEPTUN skal transformeres fra dens tidligere udrustning, til en traditionel platform for et stærkt og sikkert fællesskab til søs. Der vil være mange lokale, nationale og internationale frivillige involveret i denne proces. Igennem sommeren 2023 vil skibet være et yderst levende stykke søfartshistorie og kultur, som skal formidles til både passerende turister, gæster og lokale på kajen i Marstal. Formidlingen er vigtig, da vi ønsker at skabe fokus på det traditionelle sømandskab og lade dette være tilgængeligt for offentligheden. I løbet af denne periode vil der blive udført store som små opgaver på skibet, herunder overhaling af maskinrum, omrokering af styrehus og styrekontroller, opsætning af kabys på fordæk, ballastning af skibet, opdatering af sikkerhedsudstyr, stabilitetsberegninger og overhaling af elinstallationer og banje.

Når arbejdet til august er afsluttet, er målet at sejle NEPTUNS jomfrusejlads til Limfjorden og deltage i nordens største træskibssejlads Limfjorden Rundt 2023, og dernæst sætte ud på skibets første længere togt med 12 inspirerede og lærelystne folk ombord.

Målgruppe

Foreningen Neptun omfavner medlemmer af alle nationaliteter, religioner og aldre i vores aktiviteter. Vi ønsker at skabe et fællesskab på tværs af generationerne, da vores oplevelse er at vidensgrundlaget er meget splittet mellem generationerne, og at de fleste projekter har svært ved at brobygge på tværs af disse. Gennem godt samarbejde kan vi skabe en bro herimellem og den yngre generation kan få mulighed for at lære af andre generationers erfaringer og omvendt.

Maritimt vidensgrundlag

Bestyrelsesformand: Tobias Ovesen (26 år)

Tobias blev uddannet skibsfører (2021, Marstal Navigationsskole). Tobias har siden 2018 været beskeftiget som professionel sømand, og har sejlet jorden rundt med blandt andet Mærsk Tankers og arbejder i dag som styrmand hos M.H. Simonesen. Tobias har tidligere adminstrationserfaring og har været direktør og medstifter af en række beredskabsmæssige selskaber.

Projekt ansvarlig: Anders Bischoff (30 år)

Anders er uddannet kystskipper (2022, Marstal Navigationsskole). Anders har siden 2015 beskæftiget sig hovedsageligt med traditionel sejlads og har bl.a. været bådsmand på Skoleskibet DANMARK. Under disse aktiviteter har han været involveret i flere store rig og ombygningsprojekter på skibe, og generelt været ansvarlig for skibenes vedligehold. Anders er i dag skibsførerstuderende på Marstal Navigationsskole.

Bestyrelsesmedlem: David Damkjær (32 år)

David er uddannet skibsfører (2016, SIMAC) og har sejlet indtil 2018 som styrmand hos MÆRSK. Herefter har David brugt de seneste 5 år på dvs. traditionelle sejlskibe som styrmand, og sejler i dag som overstyrmand på det engelske skoleskib PELICAN of London. Udover ovenstående vidensgrundlag har vi i dag over 100 medlemmer omkring NEPTUN herunder over 60 betalende aktive medlemmer i foreningen, hvoraf det yngste medlem er 19 år og det ældste er 79. Størstedelen af vores medlemmer lige nu er mellem 20 og 30 år. Omkring 80% af disse medlemmer har haft et professionelt arbejdsliv til søs gennem hele livet, eller er i gang med den maritime karriere. Herigennem har vi et særdeles stort vidensgrundlag med både gamle og nye skibsførere, maskinmestre, sætteskippere, kystskippere befarne og ubefarne skibsassistenter, der har erfaring fra den professionelle maritime verden.

Formidlingsplan

Den hovedsagelige formidling af klargøringen af NEPTUN vil foregå fysisk i Marstal. Udover den fysiske formidling vil der også blive formidlet via de sociale medier, Instagram og Facebook, for at nå ud til mange flere. Der vil også blive lavet video dokumentation af projektet, som skal ende med at være offentligt tilgængeligt og inspirere fremtidens søfolk.

Tidsplan

  • Februar - Maj | Bygning af kabys
  • April | Omrokering af styrehus
  • Juni | Overhaling af maskinrum & Ballasting af skib
  • Juli | Opbygning af bestiklukaf
  • Juli - August | Opbygning af banje
  • August | Afgang Marstal - Limfjorden