Økonomi 12 Feb, 2023

Forord og indledning

Økonomien ombord er baseret på deleøkonomi og delt op i to parter. Der er et fast variende gastebidrag som dækker alt udstyr på skibet og et bidrag til alle fællesudgifter.

Det er vigtigt at du ikke laver et for stramt budget for dig selv. Dit budget skal kunne bære diverse ændringer i på- og afmønstringssted samt udgifter forbundet dermed. Derudover kommer der altid spændende tilbud de steder man rejser rundt, og det er ærgerligt hvis økonomien er spændt for meget ud til at benytte sig af dem. Derudover kommer der altid uforudsete udgifter når man rejser på eventyr.

Gastebidrag

Gastebidraget fastsættes for en længere periode, men må forventes at kunne varriere.

Gastebidraget er i øjeblikket fastsat til: 250 kr.

Gastebidraget skal ganges med antallet af kalenderdage på et givent togt. Gastebidraget anvendes til drift af skibet og er med til at dække udgifter til reperationer, vedligeholdelse, sikkerhedsudtry og abbonomenter forbundet heraf, forsikring, indkøb af nyt materiel og meget mere. Gastebidraget skal forstås som et beløb der bliver brugt til at dække alt der ikke er variable fællesudgifter. Bidraget dækker også alt brug af udstyr ombord på skibet, på nær dykkerudstyr, der fastsættes til et billigt lejebeløb fastsat af Foreningen.

Fællesudgifter

Omfatter bla. mad, brændstof, havnepenge, visum, afgifter, tilladelser, mm. Dette beløb kan varriere, men er i øjeblikket fastsat til 250,- kr. pr dag, indtil skibet kommer til et billigere sted end Europa og Caribien.

I bestyrelsen er det besluttet at fællesudgiften er fastsat til et fast beløb for at udligne den forskel der kan være fra togt til togt, og derved gøre det betaleligt for alle ombord. F.eks. betyder dette, at det ikke vil være de 14 mand der er ombord på NEPTUN når hun sejler igennem panamakanalen der deler udgiften på ex. 70.000 for transit, men dette dækkes af den løbende økonomi for fællesudgifterne.

Individuelle behov, som sodavand, slik, tobak og lignende købes for egen regning.

Depositum og betaling

Depositum (20% af det fylde beløb) skal betales for at bekræfte bookingen.
3. md før påmønstring betales det fulde beløb til foreningen.

Generelt

Projektet kan ikke blive stillet til økonomisk ansvar for eventuelle ændringer af på- og afmønstringssteder, ændrede togtplaner eller togter der ikke kan gennemføres på grund af krigshandlinger, naturkatastrofer, pandemier, pludselig opstået sygdom ombord, restriktioner og lignende. Det vil bla. andet sige, at hvis eksempelvis restriktioner ude i verden medføre at du ikke kan nå ned til skibet, returneres gastebidraget ikke - men du vil selvfølgelig havde mulighed for at koordinere et nyt påmønstringsskib ved næste lejlighed. Projektet forebeholder sig ret til at justere priser med øjeblikkelig varsel, og priserne på denne side kan ikke forventes opdateret. Vi henviser til informationssmødet for de reele priser på gastebidrag og overslag over fællesudgiftens størrelse.

Tilbagebetaling / aflysning

Ved aflysning / tilskadekomst inden afgang er der i bestyrelsen taget en beslutning om at foreningen ikke kan tilbagebetale penge. Derimod kan man få den tur til gode, som man har fået aflyst. Hvis man ikke ønsker dette, kan vi hjælpe med at videresælge pladsen til andet medlem i foreningen, og på den måde tilbagebetale pengene.