Traditionelt Sømandskab 12 Feb, 2023

Det Traditionelle Sømandskab

Traditionelle sømandskabsfærdigheder findes i dag i langt mindre udbredt grad på moderne handelsskibe end det gjorde førhen. En del af forklaringen kan findes i at det historisk set omfatter bl.a. sejlhåndtering, rigning og rig-arbejde, tømrerarbejde, arbejde med tovværk mv.; alt sammen faglige færdigheder og vidensområder som knytter sig til traditionel sejlads og derfor finder mindre praktisk anvendelse på moderne skibe. Dog udgør kendskabet til traditionelt sømandskab fortsat et vigtigt fagligt fundament for en god sømand - og desuden er disse fagligheder, og viden herom, stadig ligeså anvendeligt på fritidsfartøjer og sejlskibe den dag i dag. Det traditionelle sømandskab er derfor forsat et levende stykke maritimhistorie som er vigtigt at værne om, og netop derfor er det et af Neptuns primære formål at fremme og dyrke det traditionelle sømandskab i Danmark og resten af verden, for at kunne bevare den sejlende kulturarv for fremtiden.

Neptun som Læringsplatform

Målet om at fremme og videreformidle det traditionelle sømandskab er tiltænkt enhver erfaren, uerfaren eller aspirerende sømand som har en interesse i at udvikle deres søfartsmæssige erfaringer og færdigheder. Men det er også foreningens hensigt at skabe et stykke levende søfartshistorie som skal være tilgængeligt for offentligheden.

Det første store projekt, som foreningen har søsat, er Skonnerten NEPTUN af Marstal, som skal tages i drift og sejle fra August 2023.