Tobias Oliver Ovesen


I januar 2023 indtog jeg formandsposten i Neptun Foreningen og har siden arbejdet intentsivt på at skabe en mangfoldig, moderne og gennemgående seriøs forening med traditionelt sømanddskab for øje. Jeg er bosiddende i Marstal og er den ‘nye’ ejer af Præstegårdenn, et kollektiv af unge søfolk. Som uddannet skibsfører fra Marstal Navigationsskole besidder jeg de nødvendige kompetencer, for at formidle og drive en maritim forening. Jeg ser frem til at gå nogle spændende år i måde som formanden af Neptun Foreningen og vil gøre mit bedste for at være med til at skabe en sund forening.


Posted By This Author